Algemeen

Gaan kunst en geneeskunde samen? Twee tegenover elkaar liggende disciplines vanuit de gamma/alfa en de bèta hoek. Ja! In de kunst wordt er veel over de geneeskunde geschilderd; in de geneeskunde wordt er veel van kunst gebruik gemaakt. Net als in een museum kan kunst in ziekenhuizen rust creëren. Daarnaast kunnen patiënten worden gestimuleerd om te gaan schilderen/tekenen/kleuren, ter ontspanning of als een vorm van creatieve therapie. Het is daarmee een mooi voorbeeld van het samenbrengen van verschillende perspectieven.

Hieronder een project waar kunst en geneeskunde met elkaar worden samengebracht.

 
 
IMG-2033.JPG

Interviews: Strijd en lichaamsbewustzijn

In onze interviewstudie vragen wij patiënten die gedurende langere tijd weten dat zij niet meer te genezen zijn naar hun ervaringen over onder andere hun gevoel wel/niet te moeten strijden gedurende hun ziekte, en lichaamsveranderingen, bijvoorbeeld ten gevolge van operaties of medicatiegebruik. Achteraf worden patiënten uitgenodigd dit uit te tekenen/schilderen. Wij zullen deze tekeningen uiteindelijk ook exposeren.

Zie o.a.

Buiting HM, Dalhuisen F. Leven in het moment. Kleuren als creatieve expressie. Pallium (2014)